Strategia konfirmacyjna

Poszukuje ona informacji pozytywnych, potwierdzających jej obraz „ja”, a jednocześnie blokuje – za pomocą środków totalitarnych – informacje negatywne, zagrażające przekona-niom o jej nieprzeciętności. Taka tendencyjna selekcja informacji pozwala utrzymać i utrwalić obraz własnej osoby. Nazywa się ją czasem strategią konfirmacyjną.

Metody tendencyjnej selekcji informacji można ująć w dwie kategorie. Pierwszą z nich nazywa się selekcją percepcyjną polega ona na wybiórczej asymilacji i odrzucaniu danych płynących ze świata zewnętrznego. Drugą kategorię określa się jako selekcję mnemiczną, jej istotą jest cenzurowanie treści zakodowanych w pamięci trwałej. Te dwie wymienione kategorie są elementem wszechogarniającego systemu obrony hubrystycznego obrazu „ja”.

Człowiek otrzymuje informacje o świecie i o sobie z różnorodnych źródeł, takich jak rodzina i szkoła, środowisko pracy i środki masowego przekazu, instytucje terapeutyczne i religijne. Jedynie część z nich jest spostrzegana. Ocenia się, że tylko około jedna siedemdziesiąta informacji znajdujących się w polu percepcyjnym jest odbierana i przetwarzana. Człowiek hubrystyczny koncentruje uwagę na faktach potwierdzających jego wyobrażenia o sobie i blokuje fakty zagrażające jego obrazowi „ja”. Tak na przykład wiele czasu poświęca tym fragmentom historycznego zapisu, które wskazują na jego sprawczą rolę w dziejach, jednocześnie pomija zapis, który go kompromituje. Jest to zatem strategia konfirmacyjna.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply