ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE WZBOGACANIA OSOBOWOŚCI

Życie dla sukcesu i życie dla szczęścia – zdaniem Bogdana Suchodolskiego – wzajemnie sobie zagrażają, chociaż także niekiedy dopełniają się w swoisty sposób, a nieraz, właśnie dzięki przeciwieństwom stanowią kompensatę w sytuacjach niepowodzeń1..

Medycyna i nauki humanistyczne, w określonym kontekście i zakresie, interesują się stanem i poziomem zdrowia człowieka, całych grup społeczno-zawodowych, zdrowiem ogółu obywateli- Sukces i szczęście jednostki uwarunkowane są przede wszystkim przez życie i zdrowie, aczkolwiek nierzadko stanowią swoistą ofiarę na ołtarzu ideałów, wartości i dobra. Wybór między dobrem życia i zdrowia a innymi dobrami, nawet najbardziej wzniosłymi, to ustawiczny konflikt i dramat ludzkości. Wspólne działanie lekarzy i humanistów w imię wartości życia i zdrowia to nie tylko apel do rozsądku i moralnych powinności, ale również konstruktywne działanie na rzecz ochrony dobra niezbywalnego w sytuacji, gdy ko-nieczność jest alternatywą do przezwyciężenia.

Wśród wielości wątków kreacji osobowości i niezliczonych uwarunkowań biopsychicznych, społeczno-ekonom:cznych, kulturowych i samowychowawczych a także innych, stan i poziom zdrowia fizycznego i psychicznego stanowi płaszczyznę fundamentalną jako warunek kierunku rozwoju osobowości oraz możliwości jej wzbogacania o cechy jednostkowe i społecznie pożądane.

Dla lekarza, aczkolwiek współczesna medycyna niemal wyłącznie zajmuje się chorobami, człowiek zdrowy to ten, u którego nie występują choroby albo jest w okresie pomiędzy chorobami. W istocie, według Nikołaja M. Amosowa, zdrowie powinno się mierzyć przede wszystkim wielkością wysiłku, czyli obciążenia organizmu, przy którym utrzymają się na odpowiednim poziomie wskaźniki jakościowe dotyczące ciśnienia krwi, temperatury ciała, liczby białych ciałek krwi, poziomu cukru i kilku innych norm2.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply