Archive for the ‘Psychologia’ Category

Badania przeprowadzone przez D. H. Stotta

Kraje, w których jest mniej wyładowań atmosferycz|nych – Irlandia, Holandia, Kanada i Wielka Brytania – cechuje niższy poziom lęku u mieszkańców. Być może nie bez znaczenia jest fakt, że szczyt sezonu burzowego w Wielkiej Brytanii przypada na miesiące letnie, a ogólny wzór roczny koreluje ze wzrostem liczby poczęć dzieci o niższym poziomie inteligencji oraz zwiększonych zabu|rzeniach psychicznych.

Read more »

Antidotum na lęk

Może ci pomóc rozluźnić się pod koniec pracowitego dnia, przygotować do spokojnego snu lub kontrolować nadmierne podniece|nie spowodowane niecodziennie trudną sytuacją. Szczegółowe porady dotyczące metod odprężenia znajdziecie w The Anxiety Antidote (Anti|dotum na lęk – patrz Bibliografia).

Poniżej podaję krótki opis jednej metody odprężenia, która może być wam pomocna.

Poszukajcie odpowiedniego pokoju, najlepiej cichego i zaciemnione|go. Read more »

Przepis na posiłek z rana

2. Radzę rozpocząć dzień od posiłku, na który składają się białko (jaja, bekon, ser, ryby) oraz węglowodany (chleb, cukier, przetwory zbożowe). Pozwoli to utrzymać duże stężenie glukozy we krwi przez całe przedpołudnie. Śniadanie bogate w węglowodany i nic więcej bar|dzo szybko jest przekształcone w organizmie w glukozę we krwi i spa|lane w postaci energii, za to jest odpowiedzialne za nagły spadek energii w południe, którego wielu ludzi doświadcza. Read more »

Uprawianie ćwiczeń fizycznych wypływa na zdrowie

Większość ludzi doce|nia znaczenie dla zdrowia uprawiania ćwiczeń fizycznych, właściwego sposobu odżywiania się, niepałenia i unikania nadmiernego picia, lecz postępuje całkiem inaczej.

To, co zamierzam teraz napisać, będzie na pewno starą śpiewką dla wielu czytelników. Jestem przekonany, że zgodzą się oni ze wszystkim, z wyjątkiem tego, iż to, co napiszę może mieć znaczenie dla ich dobre|go samopoczucia i zdrowia fizycznego, kondycji fizycznej. Read more »

Potrzeba wzajemnej niezależności

Ból, który towai’zyszy znikaniu pieniędzy w brzuchu „jednorękiego bandyty”, jest po wielokroć wynagradzany uczuciem ra|dości na dźwięk monet wysypujących się do pojemniczka z wygra|ną. Przyjemność, jaką dziewczynki czerpały z przyciągania uwagi ojca wówczas, gdy była dla nich nieosiągalna, nagradzała im z nawiązką kary, które od czasu do czasu je spotykały.

Jeżeli chcemy utrzymać dobre stosunki w rodzinie po przekroczeniu „czynnika pięciu lat”, musimy wpoić wszystkim członkom rodziny po|trzebę wzajemnej niezależności. Read more »

Utrwalanie wzorców postępowania

Być może sądzicie, że łatwiej jest udzielać porad niż je wprowadzać w życie? Taki pogląd przedstawiał jeden zniechęcony ojciec: „To może skutkować w teorii”, powiedział mi. „Lecz są to bardzo niepraktyczne rady. Moje dwie małe córeczki dobrze wiedzą, że co sobotę lubię spędzać godzinę lub więcej oglądając sport w telewizji. Mówiłem im niezliczoną ilość razy, aby mi w tym czasie nie przeszkadzały, lecz nie robią sobie nic z tego.”

Zapytałem wówczas, co on robił, gdy odbierano mu jego wolny czas. Read more »

Pedagogika

Tanatologia, biografia ogólna i nauka o rozwoju zdarzeń w czasie nie zamykają listy dyscyplin, których współpraca między sobą i współpraca z pedagogiką byłaby konieczna dla skonstruowania zrębów teorii wychowania do życia w czasie. Do listy tej dopisać by trzeba tradycję filozoficznej refleksji nad czasem, chronozofię rozwijaną w International Society for the Study of Time3, chronobio- logię, etnologię, socjologię i psychologię czasu, a nawet fizykę i kosmologię, które tkwią dziś najgłębiej wśród zagadek ontycznej natury czasu.

Read more »

Samodoskonalenie człowieka część 2

Pan profesor Bogdan Kamiński podjął w swym referacie problem ogromnej wagi: planowanie życia sobie i potomstwu. Obnażył przy tym rozległe obszary braku naszej podmiotowości wobec czasu: płyniemy na fali życia zupełnie bezwolnie, a gdy wreszcie umiemy i chcielibyśmy płynąć trzymając ster we własnych dłoniach, fala wyrzuca nas na brzeg już po tamtej stronie horyzontu. W zasadzie więc „zaplanowane” są jedynie te elementy i aspekty naszego bycia w czasie, które i tak reguluje za nas natura, społeczeństwo, kultura. Read more »

Samoakceptacja jako regulator stosunków międzyludzkich

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja jednostki, która nie akceptuje siebie, która nie aprobuje pewnych cech swojej osobowości i swojego zachowania, która unika konfrontacji z sobą. Dla niej ludzie są przeszkodą w osiąganiu celów, są źródłem negatywnych informacji i dodatkowych zagrożeń. Blokują oni dążenie do podwyższenia własnej wartości (por. rozdział 8.). Dlatego też jednostka nieprzychylnie, a nawet wrogo odnosi się do otoczenia społecznego.

Read more »

Czynniki regulujące stosunki międzyludzkie

Sądzę – podobnie jak Rogers – że samoakceptacja jest jednym z czynników regulujących stosunki z otoczeniem społecznym. Pozytywna postawa wobec siebie wpływa na kształtowanie się życzliwej i przychylnej postawy wobec kolegów, przyjaciół i znajomych. Mówiąc bardziej popularnie, miłość siebie warunkuje miłość skierowaną ku innym.

Chciałbym z naciskiem podkreślić, że samoakceptacja jest tylko jednym z wielu czynników regulacyjnych. Read more »