Archive for the ‘Psychologia’ Category

Przegląd interesów własnych

Przegląd interesów własnych. Zgodnie z wiedzą potoczną i z wieloma teoriami osobowości, fundamentalnym dążeniem ludzkim jest to, aby być osobą, która zasługuje na miłość i szacunek własny oraz na miłość i szacunek innych ludzi. Jest to dążenie silne i trwałe występuje w różnych epokach historycznych i w różnych kulturach. Jedynie w nielicznych przypadkach, głównie w przypadkach patologicznych, takich jak depresje lub nerwice, dążenie to słabnie i występuje skłonność do poniżania się. Ponieważ potrzeba samoszacunku i szacunku wyrażonego przez innych jest względnie powszechna, ponieważ ma ona charakter transsytuacyjny i transczasowy, można by ją nazwać stałą antropiczną, czyli niezmienną cechą jednostki ludzkiej.

Read more »