Poznawanie nowych elementów samowiedzy

Pierwsze trzy – najczęściej badane – nazwałem centralnymi, dwa ostatnie zaś – peryferycznymi zostały one po raz pierwszy zidentyfikowane i włączone do obrazu własnej osoby. Poznanie nowych elementów samowiedzy, podobnie jak wykrycie nowych pierwiastków chemicznych, pozwala opisać ludzką osobowość, pozwala lepiej zrozumieć bardziej złożone struktury poznawcze. Tak więc znajomość reguł komunikacji, dzięki którym człowiek przekształca prywatną wiedzę o sobie w samoprezentację, czyli w wiedzę publiczną, jest niezbędna dla psychologa i socjologa, którzy badają niezwykłą umiejętność przystosowania się człowieka do społecznych okoliczności i których interesują mechnizmy obronne. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłości zostaną zidentyfikowane nowe elementy.

-2. W strukturze samowiedzy wyodrębniłem również składniki złożone, które są określoną kombinacją składników podstawowych. W pracy tej omówiłem dwa składniki złożone, a mianowicie samoakceptację oraz tożsamość jednostki, które są dostępne świadomości. Chociaż są one dobrze znane, chociaż psychologowie poświęcają im wiele badań, w dalszym ciągu ich status teoretyczny i praktyczny budzi wątpliwości.

-O ile nikt nie kwestionuje, że przeciętny człowiek formułuje sądy, zwane samoocenami czy regułami komunikacji, o tyle tracimy tę pewność mówiąc o poziomie samoakceptacji czy o poczuciu tożsamości. Potrzebne są dalsze badania, które wzbogacą współczesną wiedzę na ten temat.24 – J. Kozielecki – Psychologiczna…

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply