Porady przy wychowywaniu niemowlęcia

Nigdy nie lekceważ szybkości ruchów, jaką może osiąg|nąć raczkujące niemowlę. Jeżeli choć na chwilę odwrócisz się do niego plecami, niemowlę może w tym czasie zniknąć z twojego pola wi|dzenia. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza gdy dziecko przebywa na zewnątrz domu, co w tym wczesnym okresie stanowi część wychowa|nia dziecka. Gdy tylko niemowlę będzie wystarczająco dojrzałe, pozwól mu usiąść i obserwować świat, zamiast leżeć na dnie głębokiego wózka z daszkiem.

Odkryto interesujący związek pomiędzy poziomem inteligencji a o- kresem, w którym niemowlę przyszło na świat. Jednym z prawdopodo|bnych wyjaśnień jest to, że dzieci urodzone w lecie mają większą możliwość odbierania bodźców z różnych środowisk podczas pierw|szych kilku tygodni życia. Zimowe niemowlęta skazane na przebywanie w zamkniętym pomieszczeniu, zanim pogoda nie pozwoli im wyjść na dwór, nie otrzymują dodatkowych bodźców. Daj swojemu dziecku jak najwięcej możliwości, aby widziało i odkrywało jak najwięcej rzeczy. Tego rodzaju doświadczenia kształtują jego rozwój umysłowy.

Badania naukowe wykazały, że wiele osób dorosłych mówi za wolno do dzieci poniżej 5. roku życia. Zmniejszają one swoje tempo wypowie|dzi do około 100 słów na minutę, gdyż zakładają, iż bardzo małe dzieci nie rozumieją znaczenia słów powyżej tego tempa. Mimo że wyraźna wymowa jest rzeczą bardzo ważną, większość dzieci nie lubi, gdy doro|śli cedzą słowa zwracając się do nich. Najbardziej odpowiednią szybko|ścią jest około 175 słów na minutę, chociaż można mówić w tempie 200 słów na minutę, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jako wskazówkę podaję szybkość 175 słów na minutę, co oznacza głośne czytanie do tego miejsca w akapicie w ciągu około 34 sekund lub w zaokrągleniu w cią|gu 30 sekund na 200 słów na minutę.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply