Pomyślny rozwój intelektualny

To są najważniejsze wskazówki, które opracowano na podstawie badań nad rozwojem człowieka. Nie oznaczają one, że inne uwarunko|wania nie mogą sprawić, iż dziecko wyrośnie na utalentowanego czło|wieka, lecz sugerują one, że jeżeli będziecie planować, wasze dziecko może być znacznie uprzywilejowane jeszcze przed urodzeniem.

Od momentu narodzin korzystny rozwój waszego dziecka nie zależy przede wszystkim od niego lub od was, lecz od wzajemnych kontaktów między wami. Wrodzone cechy temperamentu niemowlęcia będą miały wpływ na reakcje i uczucia w równie poważnym stopniu co wasze zachowanie. Znaczenie tej wzajemnej stymulacji, niezmiennej i dynami|cznej wspólnej gry pomiędzy matką a dzieckiem, nie może być nigdy dość eksponowane. Jednakże nie dzieje się to w izolacji. Z punktu widzenia dziecka kokon, jakim jest łono matki, a następnie wyłączna intymność tego jednego, żywotnie ważnego stosunku szybko ulega roz-szerzeniu i zmianom. Człowiek dorosły jest zawsze świadom wpływów zewnętrznych: uczuć partnera, rodziny i przyjaciół wydarzeń, które wpływają podniecająco lub przygnębiająco. One również mają wpływ na wynik tańca życia, który scala matkę z dzieckiem tak ściśle i zmusza każde z nich do dopasowania się do rytmu drugiej istoty w tak dokła|dny sposób.

Dziecko, które ukończy pięć lat życia, a jego wrodzona obietnica będzie urzeczywistniana, powinno być w stanie zrozumieć i wywierać pewną kontrolę nad wieloma głównymi wpływami w swoim życiu. Jedynie czyniąc w ten sposób może ono dokonywać postępu podczas pierwszych pięciu lat życia, lecz nawet wówczas napotka ono trudności, problemy i nieoczekiwane przeszkody na swojej drodze do pomyślnego rozwoju intelektualnego, twórczego i społecznego. W ostatnim rozdzia|le omówimy te problemy oraz to, w jaki sposób dziecko może próbo|wać je pokonać.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply