Poglądy na tematy wychowywania dzieci

Warunek ten można spełnić, jeżeli zapewnimy dziecku właściwe otoczenie, w którym trudności będą dostosowane do wieku niemowlę|cia, gdyż małe niemowlę nie potrafi dać sobie rady z tym, z czym starsze dziecko radzi sobie świetnie z uwagi na jego większy rozmiar i jego większą siłę oraz koordynację ruchów.

Druga grupa ograniczeń jest całkowicie uzależniona od postaw ro|dziców. Zakres swobody, jaki ich dziecko odczuwa, będzie zależał od

ich osobistych poglądów na temat wychowania dzieci. Te poglądy mogą być oparte na tym, jak oni byli traktowani przez własnych rodziców, .na zwyczajach społecznych, na głęboko wyznawanych poglą|dach religijnych lub filozoficznych, na książkach lub artykułach prze|czytanych itd. Niektóre dzieci będą wyrastały w atmosferze dużej tole|rancji, gdy na wszystko mogą sobie pozwolić. Inne odczują bardzo surową kontrolę i znaczne ograniczenia i zakazy, być może wspomaga|ne karami cielesnymi. Jeżeli chodzi o samo poczucie bezradności, to tutaj niewiele znaczy, czy reakcja, z jaką dziecko spotka się w rezultacie określonego działania, jest przyjemna, czy też nieprzyjemna dla niego, czy jej wynikiem będzie nagroda czy kara. Naprawdę znaczenie ma to, żeby reakcja była konsekwentna i możliwa do przewidzenia przez dziec|ko, które powinno wiedzieć, że podobna przyczyna przyniesie podobny skutek, jeśli chodzi o jego określone zachowanie. Bezradność może pojawić się u dziecka wówczas, kiedy następuje brak powiązania po|między tym, co dziecko czyni, a reakcją, jaka następuje później.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply