Ocena własnych możliwości

W przypadku gdy źródło informacji o „ja” generuje tylko lub przeważnie dane negatywne, człowiek może całkowicie je ignorować. Tak więc unika luster, które odsłaniają proces ‚biologicznego starzenia się wycofuje się z grupy rówieśników, 413

która demaskuje jego brak kompetencji. Takie obronne zachowanie pozwala utrzymać status quo. Poza selekcją percepcyjną jednostka dokonuje również selekcji mnemicznej. Jak wiadomo, człowiek koduje w pamięci trwałej wiele informacji o swojej historii i o świecie zewnętrznym. Odgrywają one istotną rolę w jego życiu. Człowiek – to pamięć człowieka, jego biografia. Proces zapamiętywania i przypominania informacji ma charakter wybiórczy. Z większą łatwością odtwarza zdarzenia i epizody, które świadczą

O jego roli w historii, niż zdarzenia, które go kompromitują. Takie prawo funkcjonowania pamięci ułatwia utrzymanie- obrazu hubrystycznego. Potwierdzają to badania H. Markus (1977). Z selekcją mnemiczną ściśle wiąże się zjawisko samooszuki- wania, które stało się przedmiotem wielu analiz filozoficznych i psychologicznych. Ma ono ciągle charakter hipotetyczny, a mimo to warto o nim wspomnieć. Zakłada się, że w pewnych okolicznościach człowiek utrzymuje w pamięci dwa sprzeczne przekonania o sobie: p i nie-p. Nie zdaje sobie jednak z tego sprawy. Jedynie jedno z nich znajduje się w świadomości. To, które przekonanie jest uświadomione, nie jest przypadkowe.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply