O. Svenson i wykazane przez niego wyniki

Brak wiedzy o własnych osiągnięciach i możliwościach utrudnia również podejmowanie racjonalnych decyzji i ich wykonanie. Decyzje wymagają różnorodnych informacji z dziedziny ekonomii, zarządzania, polityki i socjologii. Są one podstawą do przewidywania, co się zdarzy, jak wartościowe jest to, co się zdarzy, i w końcu pozwalają sensownie zintegrować to, co prawdopodobne, z tym, co użyteczne. Jedną z takich informacji stanowią dane o własnej osobowości są one szczególnie istotne w trakcie podejmowania decyzji osobistych. Jeśli decydent nieadekwatnie ocenia swoje możliwości kontroli zdarzeń społecznych, jeśli jest przeświadczony, że wszystko zależy od niego lub jego grupy, to takie „złudzenie wewnątrz- sterowności” prowadzi z reguły do katastrofalnych skutków. Historia polityczna jest pełna przykładów potwierdzających ten pogląd.

Zdeformowany obraz „ja” zaburza i zakłóca normalny przebieg czynności wykonawczych. O. Svenson wykazał, że większość ludzi uważa, że sprawniej prowadzi samochód niż inni właściciele pojazdów. Takie przekonanie – często błędne – prowadzi do zbyt ryzykownej jazdy powoduje, że ludzie unikają odpowiedzialności za wypadki drogowe, że zawsze poszukują atrybucji zewnętrznej.

Nierealistyczna samowiedza prowadzi do nierealistycznych zachowań. Nieznajomość własnej osoby może zakłócać stosunki międzyludzkie. Człowiek, który brązowi swoje czyny i charakter, jest często samotny i osamotniony. Otoczenie społeczne nie akceptuje takiej jednostki i izoluje się od niej. Hubryzacja może również wywoływać złość i agresję otoczenia. W wielu wypadkach utrudnia współpracę i współdziałanie w grupie zawo-dowej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply