Nieznajomość własnej osoby

Skutki negatywne. Trudno byłoby nazwać odkrywczym twierdzenie, że wszelkie ludzkie czyny – niezależnie od tego, czy są racjonalne – prowadzą zarówno do konsekwencji korzystnych, jak i do konsekwencji niekorzystnych. Często liczba tych ostatnich przewyższa liczbę tych pierwszych. Jeśli jednak mimo to człowiek podejmuje działania, to dlatego, że skutki negatywne często są mało widoczne i odroczone w cza-sie. Jednostka ich nie dostrzega.

Te prawidłowości dotyczą również działań podejmowanych przez człowieka hubrystycznego. Dbając o własne interesy, jednocześnie osiąga on skutki niezamierzone i negatywne. Zdeformowany obraz „ja” staje się przede wszystkim potężnym hamulcem samorozwoju. W naszych czasach idea samorozwoju 420 i samokształcenia zdobyła znaczną popularność. Jak twierdzi Ch. Lasch, urosła ona do rangi ideologii, zgodnie z którą osobisty rozwój staje się obowiązkiem współczesnego człowieka. Rozwój własnej osobowości jest możliwy wtedy, gdy jednostka zgromadzi odpowiednią wiedzę o swoich zaletach i wadach, gdy ustali, jakie podsystemy charakteru wymagają rekonstrukcji i doskonalenia. Znając swoją łatwowierność i naiwność w ocenie ludzi, można podjąć się próby kształtowania krytycznego myślenia.

Człowiek hubrystyczny nie posiada adekwatnej wiedzy o sobie. Jego autoportret jest zamknięty, dogmatyczny i doskonały. Taki autoportret nie pobudza motywacji do samorozwoju. Doskonałości nie można kształtować, doskonałość trzeba akceptować i podziwiać. Zahamowanie wszelkich prób samorozwoju znacznie zuboża prawdziwą osobowość i zakres ludzkich doświadczeń.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply