Każde dziecko jest wrodzonym naukowcem

W ten sposób dziecko zdobywa doświadczenie dotyczące nie tylko ruchów zsynchro|nizowanych, lecz również słów powiązanych z komunikacją werbalną. Połóżcie niemowlę w wygodnym, bezpiecznym miejscu, np. krześle,

o którym pisałem na początku tego rozdziału, w czasie prowadzenia dialogu twarzą w twarz. Szybko odkryjecie, że wasze dziecko po|trafi z łatwością sterować „rozmowami” za pomocą odwracania głowy w przeciwną stronę, uśmiechu, grymasu i wydawania przedwerbalnych dźwięków.

Należy umożliwić niemowlęciu zdobycie szerokiego doświadczenia co do przedmiotów. Chodzi nie tylko o zabawki dla niemowląt, lecz również różnego rodzaju bezpieczne przedmioty domowego użytku. Pisząc „bezpieczne” mam na myśli przyjęcie zasady rozsądnej ostrożno|ści wobec przedmiotów. Nie powinny one być za małe i łatwe do połknięcia, za ostre i za miękkie, aby dziecko nie udusiło się itp. Pamiętajmy o tym, że każde dziecko jest wrodzonym naukowcem i od|czuwa potrzebę dokonywania praktycznych eksperymentów na otocze|niu, aby zrozumieć, dlaczego świat funkcjonuje.

2. Bezradność wynika z braku synchronizacji pomiędzy tym, co robi|my, a tym, co się z nami stanie.

Jeżeli dziecko nie otrzyma od ciebie potwierdzenia swojej reakcji, nie może wiedzieć, w jaki sposób dane zachowanie zostało przyjęte przez innych. Zawsze zareaguj w jakiś sposób, nie zawsze muszą to być słowa pochwały lub krytyki, ponieważ to jest w rezultacie zachowanie nie zsynchronizowane, niczego nie mówiące dzieciom o ich postępowa|niu. Każde dziecko potrzebuje dorastać w uporządkowanym, logicznym świecie. Stwórzcie prawa w celu ochrony bezpieczeństwa dziecka oraz własnego mienia, lecz sprawdźcie, aby ich liczba była minimalna i za|wsze je stosujcie. Nie wybuchajcie jednego dnia, aby drugiego dnia przemilczeć jakieś wydarzenie, bądźcie konsekwentni w swoim zacho|waniu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply