Ja realne, a ja idealne

Wśród ludzi i zadań. Samowiedza pełni ponadto różnorodne funkcje w działaniach przedmiotowych i w układach interpersonalnych. Wiedza o sobie wpływa na wybór i wykonywanie zadań zawodowych i osobistych. Duże znaczenie w tym procesie ma poczucie osobistej skuteczności, które omówiłem poprzednio. Dzięki niemu jednostka może wybierać zadania, które odpowiadają jej umiejętnościom i w których istnieje szansa powodzenia. Unika jednocześnie zadań zbyt trudnych i zbyt sympli- stycznych. Świadomość, że zadanie jest przystosowane do własnych możliwości zwiększa wytrwałość i zapał do pracy. Zmniejsza jednocześnie prawdopodobieństwo, że jednostka zrezygnuje z podjętego zadania, gdy napotka pierwsze trudności i prze-szkody.

Brak adekwatnego poczucia skuteczności osobistej utrudnia racjonalne decyzje i działania. Langer wykazał, że pewni ludzie mają złudzenie niekompetencji. Błędnie zatem oceniają swoje możliwości intelektualne i umiejętności wykonywania działań. Złudzenie to powoduje, że unikają zadań i decyzji, które z powodzeniem mogliby wykonać. Reakcja unikania nie tylko zmniejsza realne osiągnięcia jednostki, ale również powoduje, że nigdy nie będzie ona miała okazji dokonać korekty zaniżonych samoocen. Dane te wskazują, jak duże znaczenie w wykonywaniu zadań zawodowych i osobistych odgrywają realistyczne sądy o sobie.

Samowiedza jest również jednym z regulatorów stosunków międzyludzkich. Na pewno nie należy do czynników podstawowych, ale pełni na tyle ważną rolę, iż nie można jej pominąć. W znacznym stopniu wpływa na sposób spostrzegania i oceny innych ludzi. Pełni funkcję wzorca pozytywnego: spostrzegając innych i formułując o nich sądy, jednostka bierze często pod uwagę strukturę obrazu własnej osoby. Ułatwia to jej dostrzeganie podobieństw „ja – inni”. Jednocześnie bywa wzorcem kontrastowym.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

One Response to “Ja realne, a ja idealne”

  1. Biegacz napisał(a):

    Ciekawe obserwacje wynikaja z takich testow. Jednak czasem lepiej wybrać sie do specjalisty 🙂

    Pozdrawiam.

Leave a Reply