Istnieje również związek pomiędzy tym, co matka je podczas ciąży,

a rozwojem umysłu dziecka. Od trzech miesięcy przed narodzeniem do sześciu miesięcy po narodzeniu niemowlę jest bardzo wrażliwe na nie|dobory w odżywianiu. Uszkodzenie komórek mózgowych, które nastę|puje w wyniku braku wystarczającej ilości witamin w organizmie, bra|

ku białka oraz innych niezbędnych pierwiastków, może okazać się nieodwracalne. Nie można tego naprawić nawet wówczas, gdy starsze dzieci są odżywiane prawidłowo.

Nie dotyczy to większości dzieci żyjących w krajach bogatych na Zachodzie, lecz istnieje jako poważny problem w krajach Trzeciego Świata. Podczas ciąży wszystkie matki muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisanej diety i jedzeniu wyrównanych posiłków składających się ze świeżych, właściwie przyrządzonych potraw. Po urodzeniu najlepszym pokarmem dla dziecka jest mleko matki, które sprzyja rozwojowi ko|mórek mózgowych. Mleko krowie, dla przeciwstawienia, sprzyja szyb|kiemu rozwojowi ciała i buduje mięśnie. Inne korzyści karmienia pier-sią, które udowodnił przodujący naukowiec w tej dziedzinie, profesor Stig Sjolin ze Szwecji, dotyczą ochrony przed zakażeniami, zmniejszo|nego ryzyka chorób alergicznych, jak wyprysk, mniejszych szans wystą|pienia otyłości oraz lepszego stosunku między matką i dzieckiem.

Na koniec powinienem wspomnieć, iż znane są wyraźne dowody na istnienie związku pomiędzy kolejnością urodzeń a rozwojem inteli|gencji. Badania przeprowadzone przez Anne Roe na początku lat pięć|dziesiątych obejmowały analizę cech najznakomitszych naukowców w Stanach Zjednoczonych. Spośród wielu kwestii godnych uwagi bada|nia wyłoniły jeden fakt, a mianowicie, że 53% badanych było dziećmi pierworodnymi, kilku innych było w rezultacie pierworodnymi, jako że poprzednie dziecko zmarło, natomiast większość pozostałych miało róż|nice wieku średnio 5 lat między nimi a pozostałymi braćmi bądź siostrami.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply