Główne zadanie psychologa

Głównym zadaniem psychologa jest opis ukrytych teorii osobowości, określenie ich struktury i funkcji. W procesie badawczym stawia on sobie dwa główne pytania. Po pierwsze, jakie są kategorie, których jednostka używa do opisu charakteru, zdolności czy cech fizycznych własnych i innych ludzi. Po drugie, jakie istnieją związki między tymi kategoriami. Jest to więc pytanie o strukturę osobowości. Dzięki prowadzonym badaniom psychologicznym uczony będzie mógł w przyszłości sformułować naukową teorię prywatnych teorii oso-bowości. Chociaż to ostatnie określenie brzmi dziwacznie, opisuje ono adekwatnie poglądy S. Epsteina, D. Wegnera i innych badaczy.

Wstępne wyniki badań wykazują, że ludzie traktują osobowość jako zbiór cech, między którymi zachodzą różnorodne związki i relacje. Szczególnie ważny jest dystans: psychologiczny istniejący między tymi cechami. Jeśli jednostka uważa, że we współczesnym świecie tylko konformiści robią karierę, to dystans między wymienionymi kategoriami jest mały. Gdy jednak nie podziela takiego przekonania, dystans ten staje się duży. O strukturze ukrytej teorii osobowości decydują przede wszystkim relacje między cechami człowieka.

Aby lepiej zrozumieć paradygmat i ‚wyniki badań prowadzonych nad ukrytymi teoriami osobowości, chciałbym przytoczyć pracę S. Rosenberga i R. Jonesa (1972), która wydaje mi się bardziej interesująca niż inne prace wykonywane w tej konwencji. Autorzy ci nie badali wypowiedzi rzeczywistych ludzi, ale ograniczyli się do analizy książki T. H. Dreisera Galeria kobiet (1929, wyd. poi. 1933).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply