Eksperymenty H. W. Reese’a

Wśród tych zgodnych wyników znalazłem jedynie dwa wyjątki, które są szczególnie ciekawe dla psychologa. Pierwszy to eksperymenty H. W. Reese’a (1961). Uczony ten badał uczniów klas IV, VI i VIII za pomocą skali samoakceptacji Lip- sitta przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Wykrył krzywoliniową zależność między samoakceptacją a sympatią wobec innych kolegów. Uczniowie, których poziom samoakceptacji był średni, najbardziej życzliwie i przychylnie oceniali swoich rówieśników. Wynik ten da się interpretować dwojako. Po pierwsze, być może dzieci i młodzież inaczej niż dorośli oceniają relację między stosunkiem do siebie a stosunkiem do kolegów jeśli’ tak jest, to wiek staje się ważną zmienną. Po drugie, być może wyniki osiągnięte przez Reese’a są zwykłymi artefaktami.

Drugim wyjątkiem są eksperymenty K. Małkiewicz-Michal- czewskiej (1978). Uczestniczyli w nich słuchacze szkoły pomaturalnej z Warszawy. Najpierw wypełnili kwestionariusz Sherwooda, umożliwiający obliczenie stopnia samoakceptacji, a następnie – po tygodniowej przerwie – oceniali przeciętnego człowieka, przeciętnego nauczyciela oraz najbliższego- kolegę również za pomocą wspomnianego kwestionariusza. Okazało się, że korelacje między samoakceptacją a oceną różnych osób wynoszą od -0,257 do 0,225 i są nieistotne. Nie ma zatem zależności między analizowanymi zmiennymi. Istnieje kilka konkurencyjnych interpretacji tego zaskakującego wyniku. Być może nowy sposób obliczania wskaźnika samoakceptacji za pomocą wzoru (4.1.), w którym uwzględnia się wagi, nie pozwala na ujawnienie się rzeczywistych zależ-ności. Trzeba również uwzględnić hipotezę, zgodnie z którą osoby wychowane w naszym kraju zachowują się pod tym względem inaczej niż osoby wychowane w kulturze amerykańskiej.

Niezależnie od rozstrzygnięcia tej kwestii można stwierdzić, że w ogromnej większości eksperymentów wykryto wysoką korelację między samoakceptacją a sympatią wobec innych ludzi. Rola dystansu psychologicznego. Siła związku między samoakceptacją a szacunkiem i sympatią wobec innych zależy od wielu czynników.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply